top of page

Hypercore IT Solutio Group

Public·10 members

Informacion Per Bimet Njethelbore Checked


Informacion per bimet njethelbore
Bimet njethelbore (monokotiledone) janë një grup i bimëve me farë që kanë një thëllëzë të vetme në embrionin e tyre. Ato përbëjnë rreth 25% të gjithë bimëve tokësore dhe janë shumë të përhapura në shumë mjedise. Bimet njethelbore kanë disa karakteristika të përbashkëta, siç janë: • Gjethe me venat paralele dhe pa petiole (kraharor). • Lule me numrin e pjesëve të tyre të ndara me tre ose një shumëfish i tij. • Farat me endosperm, një lloj substancë ushqyese për embrionin. • Kambiumi, një shtresë qelizash që prodhon dru dhe lir, mungon ose është i kufizuar në kërthizën e tyre.
Bimet njethelbore janë shumë të rëndësishme për njeriun dhe ekosistemet. Ato sigurojnë ushqim, veshje, letër, ilaçe, materiale ndërtimore dhe dekorative. Ato gjithashtu janë burime karboni dhe oksigjeni dhe ndihmojnë në ruajtjen e tokave dhe ujit. Disa shembuj të bimëve njethelbore janë:


Download File: https://bltlly.com/2w3rcN • Gruroni (Poaceae), familja më e madhe e bimëve njethelbore, që përfshin grurën, orizin, misrin, elbin, bajamën dhe shumë bimë barishtore të tjera. • Lilioni (Liliaceae), familja që përfshin lulet e bukura si lulet e zambakut, tulipanit, irisit dhe hyacinthit. • Orkideja (Orchidaceae), familja më e madhe e bimëve me lule në botë, që ka mbi 20,000 lloje të ndryshme të orkideve. • Palmat (Arecaceae), familja që përfshin palmat tropikale dhe subtropikale, si datëlina, kokosi, banani dhe palma e vajit. • Ananasi (Bromeliaceae), familja që përfshin ananasin dhe shumica e bimave epifite (që rriten mbi bimën tjetër).
Për më shumë informacion rreth bimëve njethelbore, ju mund të vizitoni këto burime: • [Bimët - Wikipedia] • [Bimët monokotiledone Enciklopedia Shqiptare] • [Informacion Per Bimet Njethelbore Checked ##VERIFIED## Inf]


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page